QFC liittimet

QFC liittimiä käyteään käänteisosmoosilaitteiden liitännöissä